Var är vi på väg?

Den frågan ska vi ställa oss många gånger som ledare. Varför?

– Jo för det tvingar oss att tänka på var vi varit och är just nu. Svaren blir säkert många och det kan bli otydligt vad ska vi ta tag i först.

1. Ditt ledarskap. – Undanröjer tvivel på dig själv och ökar din kunskap om vad du själv och din verksamhet behöver utveckla.

2. Gruppens ledarskap. – Skapar en struktur med tydliga, hållbara roller och ansvar och som kompletterar varandra.

3. Skapa mål och vision. – Pekar såklart ut vart vi är på väg och vad vi ska jobba med. Mätvärden på målen hjälper oss att besvara var är vi nu.

4. Medarbetarskapet. – Tydliggör förväntningar och ansvar på oss alla i verksamheten för att vi ska nå mål och vision.

Verkar det stort, jobbigt och ”fluffigt”. Det är det inte! Det går att göra det konkret och metodiskt och det bästa är att Longus ledarskap AB är er partner som hjälper till med svaret på frågan.

– Var är vi på väg?