Konsultationstjänster

Värdegrundsföreläsning på Inredia i Tibro

Longus ledarskap AB erbjuder hjälp på plats hos dig som kund eller där det passar syfte och mål.

Ledarskapsutveckling – vi kartlägger er organisation och inventerar befintligt ledarskap. Utifrån målbilder och behov sätter vi upp en helhets och individanpassad långsiktig utvecklingsplan.
Organisationsutveckling – skapa effektiva team som driver organisationen framåt genom feedback och reflektion.
Värdegrundsarbete – vi tillsammans tar vi fram vad som är viktigt i organisationen och genomför arbete som lever för evigt i organisationen.
Coaching – individuell eller grupper. (Denna produkt är under uppbyggnad. Kontakta Longus ledarskap AB för mer information.)