Konsultationstjänster

Värdegrundsföreläsning på Inredia i Tibro

Longus ledarskap AB erbjuder hjälp på plats hos dig som kund eller där det passar syfte och mål.

Ledarskapsutveckling – vi kartlägger er organisation och inventerar befintligt ledarskap. Utifrån målbilder och behov sätter vi upp en helhets och individanpassad långsiktig utvecklingsplan.


Organisationsutveckling – skapa effektiva team som driver organisationen framåt genom feedback och reflektion.


Värdegrundsarbete – vi tillsammans tar vi fram vad som är viktigt i organisationen och genomför arbete som lever för evigt i organisationen.


Coaching – individuell eller grupper. Coaching med hjälp av NÖHRA-principen är en beprövad metod för utveckling. Vi ger dina svar en struktur och blir på så sätt en tydlig väg framåt. Alla borde ha en coach!

Kontakta Gunnar på Longus ledarskap AB för pris, ytterligare information.