Konsultationstjänster

Värdegrundsföreläsning på Inredia i Tibro

Ring eller mejla Gunnar för mer information och priser.

Longus ledarskap AB erbjuder hjälp på plats hos dig som kund eller där det passar syfte och mål.

Ledarskapsutveckling – vi kartlägger er organisation och inventerar befintligt ledarskap. Utifrån organisationens storlek, struktur och unika behov av roller skapar vi en skalbar plan med utbildning för långsiktighet och hållbarhet.


Organisationsutveckling – skapa effektiva team, strukturera ledningsgruppen för att driva organisationen framåt med ökad lönsamhet. Beskriva organisationen och utveckla roller. Skapa mål och vision för era team att jobba vidare mot med era värderingar och ökad arbetslust. Ledarskap och medarbetarskap hand i hand.


Värdegrundsarbete – vi tillsammans tar vi fram vad som borde vara fundamentet i varje organisation. Värdegrunden tas fram i ett arbete som genomsyrar hela organisationen och rutiner skapas som säkerställer att värdegrunden lever för evigt.


Coaching – individuell eller grupper. Coaching med hjälp av NÖHRA-principen är en beprövad metod för utveckling. Vi ger dina svar en struktur och blir på så sätt en tydlig väg framåt. Alla borde ha en coach!