Medarbetarskapsutbildning

Nu erbjuder Longus ledarskap AB den mycket efterfrågade utbildning i utvecklande medarbetarskap. Det är inte bara ledarna som ska utbildas. Nu är det medarbetarnas tur!!

Med hjälp av medarbetarskapsutbildningen ger ni helt nya förutsättningar för er verksamhet. Ledare och medarbetare kan jobba mer tillsammans mot de målsättningar som finns i verksamheten.

Utbildningen bygger på att skapa utveckling hos medarbetarna och är på samma tema som Longus ledarskap AB;s ledarskapsutbildning där metodiken strävar mot ett utvecklande ledarskap. Så det går alltså hand i hand!

Det bästa är att på köpet får ni en attraktiv arbetsplats som ger bättre förutsättningar att behålla och locka personal. Arbetsglädjen och arbetsmiljön kommer få en boost som kan liknas vid en omstart med de nya tankebanor utbildningen ger utrymme för. Att ni sedan kan använda medföljande material till för årlig uppföljning vid exempelvis årliga utvecklingssamtal är bara en bonus. Då kan ni även mäta effekten av det arbete ni lägger ner i att utveckla ert medarbetarskap!!!

Läs mer på sidan om Ledarskap och medarbetarskapsutbildning och aktuella kurser.