Målfoto!

Att nå mål som är uppsatta är viktigt och så enormt glädjande! En av grundstenarna i Longus ledarskap AB och ett av de stora målen för mig, Gunnar Pettersson har varit att bli certifierad handledare för utbildningen UGL – utveckling grupp och ledare. Ända sedan 2018 då jag själv gick denna utbildning så har mycket av fokuset varit att genomgå alla de utbildningar som krävs för att nå målet. Vägen till handledarskapet har varit krokig på många sätt men desto större blev glädjen Fredagen vecka 12 då min ”uppkörningsvecka” var avklarad! Ingela Berggren på IBLÅ Utveckling AB var den som godkände mig och som även arrangerade utbildningen då min ”uppkörning” ägde rum. Jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet till Ingela som följt mig sedan många år på min ledarskapsresa och företagande.

Jag är ödmjuk inför hantverket det innebär att vara handledare på en av Sveriges mest populära ledarskapsutbildningar. All den feedback och kunskaper jag fått under utbildningarna på vägen fram till handledarskapet blir en matnyttig ingrediens som jag hoppas ska komma Longus kunder till nytta och glädje framöver.

Så varför inte ta chansen, ta kontakt med Longus ledarskap AB så pratar vi om de utvecklingsbehov ni har i er organisation och sätter nya mål även för ert ledarskap!

IBLÅ utveckling AB:s Ingela Berggren och Gunnar Pettersson på efter avlutad UGL – utbildning på Flämslätt.

Medarbetarskapsutbildning

Nu erbjuder Longus ledarskap AB den mycket efterfrågade utbildning i utvecklande medarbetarskap. Det är inte bara ledarna som ska utbildas. Nu är det medarbetarnas tur!!

Med hjälp av medarbetarskapsutbildningen ger ni helt nya förutsättningar för er verksamhet. Ledare och medarbetare kan jobba mer tillsammans mot de målsättningar som finns i verksamheten.

Utbildningen bygger på att skapa utveckling hos medarbetarna och är på samma tema som Longus ledarskap AB;s ledarskapsutbildning där metodiken strävar mot ett utvecklande ledarskap. Så det går alltså hand i hand!

Det bästa är att på köpet får ni en attraktiv arbetsplats som ger bättre förutsättningar att behålla och locka personal. Arbetsglädjen och arbetsmiljön kommer få en boost som kan liknas vid en omstart med de nya tankebanor utbildningen ger utrymme för. Att ni sedan kan använda medföljande material till för årlig uppföljning vid exempelvis årliga utvecklingssamtal är bara en bonus. Då kan ni även mäta effekten av det arbete ni lägger ner i att utveckla ert medarbetarskap!!!

Läs mer på sidan om Ledarskap och medarbetarskapsutbildning och aktuella kurser.