Utbildad i RUM® rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet.

Ännu ett stort steg har tagits i att utveckla Longus ledarskap AB och det genom att utbilda mig i RUM®, rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet. Mycket givande utbildningsdagar, hemuppgift och tentamen är klara och godkända. Det som återstår innan certifiering är att göra en skarp utredning för inlämning. (Utredningen är då helt avidentifierad vid inlämning) Målet är att utreda trakasserier (även sexuella trakasserier) och kränkningar i företag och organisationer och syftet är att kunna bidra till en bättre arbetsmiljö där vi alla är trygga på jobbet.

Utbildningen RUM® är varumärkesskyddad och arrangeras av Human & Heart. Den ger kunskap om juridiska perspektiv och vilar på arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätten och diskrimineringsrätten.

Kombinationen av kunskaper från utredningsmetodiken, ledarskap och organisation gör att Longus ledarskap AB är ett komplett alternativ för att utreda och även hitta bakomliggande orsaker till problematik på arbetsplatser.

Vill du ha hjälp med utredning eller bara veta mer om RUM® så ta kontakt med mig, Gunnar Pettersson på Longus ledarskap AB.