Ledarskap och medarbetarskap i samklang

Longus ledarskap AB jobbar med helheten. Ledarskap och medarbetarskap går hand i hand och behöver växeldra varandra för att det ska bli ökad effekt i verksamheten. Longus erbjuder en helhetslösning där innehållet består av:

-utbildning i ledarskap och medarbetarskap för alla i organisationen

-föreläsningar om grupputveckling och konflikthantering

-workshops

-enkäter som kartlägger nuläge och ger systematisk uppföljning.

-behovsanpassat stöd och coaching för fortsatt arbete.

Varför ska ni göra det här då? Jo, syftet är att skapa arbetssätt och en arbetsmiljö som är hållbar över tid där alla i organisationen äger ett ansvar, bidrar och inkluderas. På köpet får du en verksamhet som genererar bättre på alla plan för varje år, organisation och individ utvecklas mot nya mål där nya triumfer kan firas!