Coaching

Du sitter på dina egna svar. Det gäller bara att få fram dem på ett strukturerat sätt. Det är precis det du kan få hjälp med. Att anlita Longus ledarskap AB som din coach är vägen framåt för att göra det tydligt för dig och i vilken ordning saker och ting behöver göras. Longus använder sig av NÖHRA-metoden som verktyg. Coachens roll är att systematiskt ställa frågor till dig som vill bli coachad för att få fram kärnan i din fundering och på så sätt hitta vägen framåt. Många kunder kommer till nya insikter och uttrycker:

-Att det skulle vara så enkelt att räta ut mina frågor. Det här skulle jag gjort mycket tidigare!