Nätverkande ger nätverk hösten 2023!

På dagens lunchträff med nätverksvännen Anders Ståhl på Lotus Hotel Group smiddes planer för just nätverk med ledarskap som tema. Under hösten 2023 kommer Longus ledarskap AB köra igång just detta. Vill du bli en del av detta nätverk och har tankar om vad du skulle vilja utveckla i ditt ledarskap eller få möjlighet att diskutera med nätverket så kommer här din chans. Vill du veta mer så hör av dig så berättar jag om upplägg.