Longus ledarskap AB breddar erbjudandet med coaching.

Coaching spelar en alltmer central roll som verktyg i utvecklandet av individen, ledarskapet och organisationen. Coaching enligt NÖHRA-metoden finns i Longus erbjudande av tjänster framöver. Tjänsten är under uppbyggnad så ta kontakt med Gunnar Pettersson på Longus ledarskap AB för mer information.

Personlig coaching kan vara en mycket effektiv metod för att uppnå personliga och professionella mål. Här är några anledningar till varför:

  1. Skräddarsydd strategi: En personlig coach kan hjälpa dig att skapa en strategi som är specifik för dina behov och mål. Genom att samarbeta med din coach kan du skapa en plan som passar just dig och dina unika behov.
  2. Accountability: En personlig coach kan fungera som en accountability partner och hjälpa dig att hålla dig ansvarig för dina åtaganden och handlingar. Din coach kan hjälpa dig att upprätthålla motivationen och fokus på dina mål.
  3. Feedback: En personlig coach kan ge dig feedback på dina prestationer och hjälpa dig att identifiera och arbeta igenom hinder och utmaningar. Genom att få konstruktiv feedback kan du utveckla dina färdigheter och förbättra dina resultat.
  4. Stöd: En personlig coach kan fungera som en stödjande partner som hjälper dig att navigera genom livets utmaningar. Genom att ha någon som lyssnar och stödjer dig, kan du känna dig mindre ensam och mer självsäker i dina beslut.
  5. Ökad självmedvetenhet: En personlig coach kan hjälpa dig att öka din självmedvetenhet och förståelse för dina beteenden, tankar och utmaningar.