SM-veckan Skövde närmar sig.

Värdskapsutbildning stod på schemat för alla arrangerande föreningar, volontärer och funktionärer inför SM-veckan. Longus ledarskap AB:s Gunnar Pettersson hade äran att vara konferencier för evenemanget med dryga 300 åhörare. Utbildningen skulle ägt rum live i Arena Skövde men ändrades dagen innan till digitalt möte vilket gav nya spännande förutsättningar men det hela förlöpte mycket bra. Nyttig information från SM-veckans Projektledare Anders Löfvenborg, Next Skövdes Charlotte Backman och Tryggve Olsson Sisu, varvades med proffsiga föreläsningar av RF-Sisu Sörmlands Kerim Sehovic och Håkan Holstein från Choice Hotels. En intervju om säkerhetsarbetet kring SM-veckan hölls med Skövde Kommuns Niclas Muhrblom. En späckad kväll som bäddar för en riktigt välarrangerad och spännande vecka med 18 olika idrotter där sammanlagt hela 331 medaljer ska utdelas.

Tryggve Olsson RF-Sisu, Charlotte Backman och konferencier Gunnar Pettersson.