Idrottsfestival på g

Kommande vecka har för Gunnar Pettersson på Longus Ledarskap AB nöjet att åter få jobba tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen i Tibro kommun. Idrottstraditionen är stark i Tibro och mästare i olika sporter ska firas på en kommande Idrottsfestival. Vi återkommer med mer information så snart planerna tagit fastare former……

Bild från förberedelserna inför Idrottsfestivalen 2021 som blev till film pga pandemiutbrottet.