Longus ledarskap AB under utveckling.

Under vecka 39 och 40 kommer Gunnar Pettersson på Longus ledarskap AB vidareutbildas genom en FUGL. Fördjupad utveckling grupp ledare som förkortningen innebär är en utbildning som arrangeras av Försvarshögskolan. Syftet är att få verktyg för att öka samhörigheten och produktiviteten i en grupp. Longus ledarskap AB är ert alternativ när arbetsgrupper i alla former ska sättas samman eller gruppens arbete gått i stå. Då hjälper Longus ledarskap AB er att hitta vägen framåt så ni når era mål.