Luni Metall AB

https://luni.se/

Longus ledarskap AB:s Gunnar Pettersson har haft det stora nöjet att få vara bollplank till personalen på Luni Metall AB. Vi har bollat och utvecklat arbetssätt i affärssystemet Monitor ERP. Stort tack för ett gott samarbete med er på Luni Metall AB