PEP-uppdrag åt Tibro föreningspool!

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep och vår målsättning att engagera hela samhället i arbetet. Generation Pep arbetar utifrån vår vision att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra, därför satsar vi på en PEP-vecka!

PEP-veckan genomförs av Tibro kommun, Tibro föreningspool och det lokala näringslivet. Det är en del av Generation Peps folkrörelse som går ut på att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Longus ledarskap AB har fått den stora äran med ännu ett speakeruppdrag i samband med att veckan avslutas på Söndag 5/9 på Ånaplan i Tibro. Då genomförs PEP-loppet för barn och ungdomar från 6-13 år gamla. Mer info om PEP-veckan och loppet hittar ni på visittibro.se/pepvecka