Utbildningar på gång!

Lagledarutbildning

För dig som vill bli ledare eller är ny som ledare. Ger dig verktyg för att bli tryggare i ditt ledarskap.

Ledarskap grund

Vill du få ut mer av dig själv, ditt ledarskap och utveckla gruppen du leder. Då är det här utbildningen för dig. Erfaren eller ny som ledare spelar ingen roll.

UGL Utveckling grupp ledare

Utbildningen där du utvecklar dig själv som ledare. Kursen ger dig insikter om hur vi skapar effektiva team och hur olika individer påverkar och kan fungera tillsammans.

Ring eller mejla för mer information.